GOOGLE TRANSLATE        Benvingut      Bienvenido   English  Welcome     Bienvenue     Willkommen     Bem-vindo     عربي     中文     日本語  
Inicio  
Si vols rebre el nostre Butlletí setmanal
Fes-te soci Col•labora amb la Fundació
Fundació: info@histocat.cat
EMAIL : Inicio
CLAU:  
  RSS   |   PUBLICITAT   |  CARRET DE LA COMPRA   |   COMANDES
Inicio
Portada          La Fundació          Enllaços          Serveis          Botiga Histocat          Club Histocat

Les investigacions
Art català
Descoberta catalana d'Amèrica
Els Àustries i Catalunya
Filosofia de la nació
Ibers. Fonament nacional
Memòria històrica

Articles i documents

Autors
1714
Canàries i Catalunya
Cap a la independència de Catalunya
Catalunya medieval
El franquisme avui
Els ibers i la Corona d'Aragó avui
Emblecat
Espanya contra l'estat i el regne de Catalunya
Etimologia de la paraula "Catalunya"
Heràldica catalana a Espanya i el món
Independències americanes
Palestra
Segle d'Or
1808

Seccions especials

Actualitat
Editorials
Qui és...?
Sabies que...?
Recomanacions
Club Histocat
Registra't

Edicions FEHC

Seleccions Histocat
  usuaris conectats ara mateix

Ruta El Laberint d'Horta. 16.09.12
Fruit de la col·laboració amb l'associació Emblecat, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya us ofereix una ruta cultural pel Laberint d'Horta de...


COMPARTIR
L

L'origen de la paraula Catalunya en l'expressió Gothalania (o Gotholonia)


L'origen etimològic i significat de la paraula Catalunya roman avui en un misteri atès que cap de les diferents temptatives d'explicació no compta amb l'aprovació d'una majoria significativa d'autors. Una de les explicacions clàssiques per a explicar el seu origen es troba en la semblança que hi ha entre les paraules Catalunya i Gothalania (o Gotholonia). Aquest últim mot significa "terra de goths i alans". Atès que els visigots van establir a Barcelona la capital de llur regne durant un període, la proposta etimològica gaudeix d'un cert crèdit.
 
 
 
 
... et des alains qui depuis se meslerent avec les Gothz est nomme le pays de Gothalania, quont dit en languaige vulgaire, catheloigne.
 
 
 
 
Conoció España nuevos señores, nuevas poblaciones de gentes, nuevas leyes, nuevo gobierno, nuevas costumbre y todo nuevo. Sus naturales mudaron la lengua, que tenian, y de la materna, y propria de la tierra, donde bivian (mezclandola con la que era trayda de otra parte) hizieron nuevos lenguajes, y phrasis de hablar. "Y aunque toda ella no mudó el nombre, mudáronlo sus partes. Porque la Provincia Tarraconense por los Godos, Alanos (que se mezclaron en ella) se llamó Gothalania, y corrompiendo el vocablo Cathalania, y luego Cataluña. La Vética por los Vándalos se llamó Vandalusia, y mudando algunas letras Andaluzía.
 
 
 
 
Otros teniendo la opinión de Raphael Volaterrano, dizen, que del nombre de los Godos y Alanos, gentes feroces, de quienesqueda hablado, fue llamada Gothalania, como quien dize tierra de Godos y Alanos, y que de Gothalania fue dicha Cothalunia, y después Cathaluña.
 
 
 
Malgrat això, hi ha raons de diferents tipus que han generat el rebuig de la teoria per part dels especialistes:
 
1. Dificultats de tipus filològic: en el vocable "Catalunya", el Diccionari Català-Valencià-Balear desenvolupa les següents raons per a dubtar de l'etimologia en qüestió:
 
"Realment el territori de Catalunya era anomenat Gotia en els temps carolingis; però la derivació Gotholandia > Catalunya presenta dificultats serioses, sobretot l'ensordiment de la g- en k- i la conservació de la -t- intervocàlica que normalment s'hauria d'haver sonoritzat en d. A més, seria anòmala una denominació dels habitants del país (catalans) que tingués com a element radical el -land indicador de ‘terra’, sense un sufix adequat (com l'apliquen totes les llengües al nom dels habitants d'Irlanda, per exemple: irlandès, fr. irlandais, etc.); únicament es podria explicar aquesta anomalia per una confusió estrangera de l'element -(l)andia amb el sufix -ania, en el qual cas s'hauria pogut produir per regressió un nom gotolani damunt Gotol-ania, segons aquesta proporció:Hisp-ania : hisp-ani : : Gotol-ania : gotol-ani. Les mateixes dificultats fonètiques de la hipòtesi per Gotholandia (conservació de la -t- i ensordiment de la g-), es troben també en una altra teoria que fa venir Catalunya de Gothoalania, ‘terra de Gots i d'Alans’. El distingit etimòleg Joan Coromines, a qui hem consultat el cas, ens assenyala les dificultats que hi veu, i afegeix: «Cert que una i altra dificultat fonètica pot eliminar-se suposant que el mot sigui d'origen aràbic, però no sembla pas que en els escriptors aràbics surti mai aquesta denominació»."
 
 
2. A Catalunya no hi va haver alans: la cita anterior conclou amb aquesta contundent sentència:
 
"A més, la teoria per Gothoalania topa amb la dificultat de no haver-hi notícia que a Catalunya hi hagi hagut mai alans"


11 de Maig de 1258
Tractat de Corbeil
 dies d'ocupació francesa.

7 de novembre de 1659
Tractat dels Pirineus
 dies d'ocupació francesa.

11 de setembre de 1714
Capitulació de Barcelona
 dies d'ocupació espanyola.
 
Inici