GOOGLE TRANSLATE        Benvingut      Bienvenido   English  Welcome     Bienvenue     Willkommen     Bem-vindo     عربي     中文     日本語  
Inicio  
Si vols rebre el nostre Butlletí setmanal
Fes-te soci Col•labora amb la Fundació
Fundació: info@histocat.cat
EMAIL : Inicio
CLAU:  
  RSS   |   PUBLICITAT   |  CARRET DE LA COMPRA   |   COMANDES
Inicio
Portada          La Fundació          Enllaços          Serveis          Botiga Histocat          Club Histocat

Les investigacions
Art català
Descoberta catalana d'Amèrica
Els Àustries i Catalunya
Filosofia de la nació
Ibers. Fonament nacional

Actualitat

Articles i documents

Publicacions

Autors

Col·labora

Els ibers i la Corona d'Aragó avui
Memòria històrica
Palestra
Segle d'Or
1808

Seccions especials

Actualitat
Editorials
Qui és...?
Sabies que...?
Recomanacions
Club Histocat
Registra't

Edicions FEHC

Seleccions Histocat
  usuaris conectats ara mateix

Ruta El Laberint d'Horta. 16.09.12
Fruit de la col·laboració amb l'associació Emblecat, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya us ofereix una ruta cultural pel Laberint d'Horta de...


COMPARTIR

Normes per a la presentació d'originals de les comunicacions de la Jornada "El substrat ibèric..."


 

1. Les comunicacions consistiran en la lectura o l'exposició explicativa amb ajut d'audiovisuals d'articles científics que hauran de ser presentats en llengua catalana.

 

2. Els articles seran inèdits. 

 

3. Els articles aniran precedits d’un full on figuri el títol del treball, el nom de l’autor (o autors), la seva adreça postal, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. Si s’escau, contindrà la titulació acadèmica o càrrec institucional de l’autor (s) i el nom de la institució científica a la qual pertany(en).

 

4. Els articles vindran precedits d’un resum d’un màxim de 150 paraules. S’hi ha d’incloure també una llista d’entre dues i sis paraules clau representatives del contingut del treball, en català i anglès.

 

5. El text dels articles no superarà les 5.000 (cinc mil) paraules i l’extensió dels elements complementaris (gràfics, fotografies, plànols...) no podrà superar un terç de l’extensió total de l’article. La qualitat dels elements complementaris haurà de permetre la seva publicació en condicions de perfecta legibilitat. Aniran numerats i portaran una llegenda per a llur identificació.

 

6. A peu de pàgina, els articles citaran adequadament la procedència de textos i altres informacions no originals d'acord amb la normativa Harvard.

 

7. Al final de l'article, l'autor relacionarà la bibliografia citada i aquella altra que considere rellevant, ajustant-se a la normativa Harvard.

 

8. Els originals es trametran en fitxer Microsoft Word a l'adreça electrònica info@histocat.cat

 

9. Els articles seran publicats en les actes corresponents per la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya.

 

10. Els articles no acceptats es tornaran als autors en el termini de dos mesos des de la recepció dels originals.

 

11. La correcció de proves d’impremta i de compaginació serà responsabilitat de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya qui, a través del Comitè Organitzador de la Jornada, les posarà en coneixement dels autors per tal que aquests manifestin llur aprovació.

 

12. La participació a la Jornada i la publicació dels articles no donen dret a cap remuneració.

 

13. Els autors rebran gratuïtament cinc exemplars per cada article de les actes on apareguin els articles publicats i podran comprar a preu de cost els exemplars que desitgin.

 

14. Els autors es comprometen a gravar una entrevista audiovisual amb la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya per la seva publicació al web corresponent, www.histocat.cat, i en la qual exposaran breument el contingut dels articles.

 

 11 de Maig de 1258
Tractat de Corbeil
 dies d'ocupació francesa.

7 de novembre de 1659
Tractat dels Pirineus
 dies d'ocupació francesa.

11 de setembre de 1714
Capitulació de Barcelona
 dies d'ocupació espanyola.
 
Inici